torsdag den 29. juli 2021

Indkaldelse til generalforsamling

 Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Snittefest i Danmark

21. august 2021 klokken13:00 på Boserupgaard Naturcenter.

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning for det forgangne år

3) Godkendelse af revideret årsregnskab for det forgangne år

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af årskontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant (er)
    Balder Egholm er på valg
    Jens Denborg er på valg

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

 

Forslag skal sendes til balderegholm@gmail.com senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Indkaldelsen til generalforsamlingen skulle have været udsendt senest 24/7-2021
Da generalforsamling er indskrevet i det udsendte program for årets snittefest kan der ses bort fra dette hvis der ikke er indvendinger fra medlemmer af foreningen på generalforsamlingen.

 

lørdag den 17. april 2021

Snittefest 2021

Snittefesten 2021 kommer til at løbe af stablen 20.-22. august.

Snittefesten vil have et andet udtryk i år på grund af usikkerheden i denne tid. 
Vi vil ikke have workshops som vi plejer, men flere forskellige spots og demonstrationer. Vi vil også have flere forskellige temagrupper og selvfølgelig masser af fællessnitning og hygge. 


Praktisk
Prisen vil i år være 200.- og 100.- for unge under 15 år.
Tilmeldingen åbner 20. april for medlemmer og 27. april for alle andre. 
Skulle vi blive nød til at sænke deltagerantallet vil det blive de sidst tilmeldte der vil få refunderet deres billet. 

Der vil indtil videre ikke være fælles mad, men måske når vi kommer tættere på. 
Der vil dog være kaffe og kage lørdag.
Der bliver solgt øl og sodavand og man må gerne tage værktøj og egne ting med til salg. 
Overnatning kan foregå i telt ved naturcenteret. 
Der er ikke køkkenfaciliteter, men der er mulighed for bål til at lave mad på.

Programmet ser ud som følgende:
Fredag den 20. 

    18:00 Indregistreringen åbner
    19:00 Fællessnit

Lørdag den 21. 
    10:00 Velkomst
    10:30 Spots
                    Børster/pensler - Frank Egholm
                    Værktøjsvedligeholdelse - Thomas Hansen

                    Økseteknik - Jens Katballe
                    Karvsnit - Balder Egholm
    13:00 Generalforsamling i foreningen
    14:00 Temagrupper
                 Grupper hvor vi kan dele erfaringer indenfor emnet. 
                    Kuksa
                    Krympedåser
                    Spiseskeer
                    Grydeskeer
                    Dekoration
    19:00 Fællessnit

Søndag den 22. 
    10:00 Spots
                Kolrosing - Benjamin Nørgaard Bording
                Mælkemaling - Jens Katballe
                Sigøjnerblomster - Thomas Hansen
                Snittegreb - Balder Egholm
    11:30 Oprydning og afsked
onsdag den 27. januar 2021

 Snittefest 2021

Vi håber at holde snittefest 20-22 august.
Så skriv det i kalenderen og så melder vi mere ud når vi går i gang med planlægningen.


torsdag den 19. marts 2020

Aflysning/cancelation


Bestyrelsen har i dag måttet træffe den kedelige beslutning at aflyse årets snittefest.
Baggrunden er naturligvis at ingen ved om corona forventes at være ”udryddet” når vi når frem til pinse, eller om myndighederne til den tid vælger at forlænge de forskellige forholdsregler…
Da flere af årets deltagere og workshopholdere tillige kommer fra udlandet, har vi fundet beslutningen som det mest ansvarlige i den nuværende situation, selvom der endnu er længe til pinse.
I praksis betyder det, at alle jer der allerede har købt billet til årets snittefest vil få det fulde beløb tilbage snarest muligt.

Er man medlem af foreningen vil det indbetalte kontingent for 2020 i stedet overføres til 2021 så I derved bevarer jeres tilmeldingsfordel næste år, hvor vi naturligvis vender stærkt tilbage med ”Danmarks skarpeste festival”. 
Vil man melde sig ind i foreningen (koster 50.-) kan man skrive til snittefest@gmail.com
Vi arbejder lige nu på en mulig snittedag/generalforsamling efter sommerferien. Når dette falder på plads, sender vi naturligvis mail ud om det til medlemmerne. 
Vi beklager naturligvis aflysningen, men håber på jeres forståelse…
Med venlig hilsen
BestyrelsenWe have sadly chosen to cancel this years snittefest. 

The background is of course the corona virus. Noone knows if it will be under control at whitsun or if there will still be extensive restrictions on travel and gatherings. 


As several participant and workshop teachers are from abroad we have chosen to cancel even though there is still a good while until whitsun. 

Practiacally it means you will get a full refund as soon as possible. 

Are you a member of the association this years fee will be moved forward and you will continue to be a member until 2021. You will therefor still be able to book early when we return next year. 

If you want to become a member (costs 50dkk) you can write to snittefest@gmail.com

We are working on a possible whittling day/annual general meeting after the summer holidays. When this is finalized we will inform the members. 
We regret the cancelation, but count on your understanding

Kind regards

The board

lørdag den 7. marts 2020

Billetsalg/Ticketsale

Billetsalget til årets snittefest er nu åbent.

The ticket sale is now opened.

BILLETTER/TICKETSonsdag den 19. februar 2020

Jonas Als

Jonas Als - Skeer og dekorativt finish/Spoons and decorative finish

Jonas er fuldtidsløjter og arbejder bl.a. med flere Michelin restauranter og det danske kokkelandshold.
Derudover er Jonas ambassadør for Tormek og Morakniv i Danmark. 
Jonas is a full time woodworker. He works with several Michelin star restaurants as well as the Danish national cooking team.
Jonas is also the ambassador for Tormek and Morakniv in Denmark. 


Skeer / Spoons
På denne workshop lærer du hvordan man hugger en ske ud med økse og snitter den færdig til tørringsstadiet. Hvordan man laver et flot finish på skeen der er tørret færdig, og klar til de afsluttende snit. Du får alle Jonases bedste fifs til at få de flotte symmetriske facetter og små detalje snit. Der vil også være en smule slibeteknik da det selvfølgelig er vigtigt med en skarp kniv. 

On this workshop you wil learn how to axe out the spoon blank and finish the carving with knife so the spoon is ready for drying. Also how you finish off the spoon once its dried and make the final cuts. You will get all of Jonas's best tricks to making goodlooking symetrical facets and small detail cuts. There will also be a bit on sharpening as a sharp knife is of course essential. 


Dekorativ finish og karvsnit / Decorative finish and chip carving
På denne workshop lærer du hvordan man laver små dekorative snit med kniv på skeer, spisepinde etc. Vi skal også arbejde med slibeteknik da denne process kræver super skarpe knive. 

In this workshop you will learn to make small decorative details with the knife on spoons, chop sticks etc. We will also be working on sharpening as this process demands really sharp knifes.

mandag den 17. februar 2020

Thomas Hansen

Thomas Hansen - Gudefigur og skæftning af kniv / God figure and knife handles

Thomas har siden barnsben snittet og fremstillet ting i træ. Er meget fascineret af de gamle nordiske traditioner, inden for snitning af praktiske hverdags ting, så som skeer, fade, kopper og skåle.
Thomas har i en længere årrække været ansat i Sagnlandet i Lejre og der fremstillet rekonstruktioner i træ til undervisningsområderne. Har de seneste år arbejdet freelance og lavet rekonstruktioner til en langt række museer i hele landet.
Thomas arbejder gerne med det gamle håndværktøj, men er ikke bleg for at tage moderne hjælpemidler som kædesav og vinkelsliber i brug for at lette arbejdet.Thomas has been carving since he was a child. He is very facinated by the old norse traditions around carving practical everyday objects as spoons, cups and bowls.
Thomas worked in Sagnlandet Lejre (open air stone age/viking age museum) for a number of years and worked on reconstructions for educations. In later years Thomas has woorked as a freelancer making reconstructions for a number of museums around the country. 
Thomas like to work with the traditional tools, but doesn't dismiss using modern tools as chainsaws and grinders when it makes sence. Gudefigur / God figures - lørdag/Saturday
Vi arbejder med at skabe en udtryksfuld statue snittet i træ. Statuen snitter vi i blødt træ som lind eller rødel. Der vil være mulighed for at vælge imellem to typer af statuer, enten en vor udgangspunktet er et stykke 4-kløvet træ. Eller hvis man har gåpåmodet og håndelaget af lave en større statue, af et helt stykke træ, hvor træet er rundt i udgangspunktet. Det firekløvede stykke bearbejdes udelukkende med kniv, eventuelt små stemmejern og billedskærerjern. Den store statue kræver at der fjernes ret meget materiale, så her starter man med at hugge grovformen ud med et stort stemmejern og kølle eller økse og skarøkse. Inden man laver de finere detaljer med kniv og billedskærerjern.

Designet tager udgangspunkt i historiske forlæg. Det vil sige figurer, billeder og statuer som er fundet ved f.eks. arkæologiskeudgravninger. Inspirationen kan også være de fortællinger vi kender om de nordiske guder, hvor vi indarbejder de særlige kendetegn de forskellige karakterer har i vores figur, så det bliver tydeligt for beskueren hvilken figur det er vi har skabt.
Jeg har mange modeller med som jeg har snittet, I vil kunne designe jeres egen figur ud fra en af mine eller I kan lave jer inspirer af en af de mange tegninger og fotografier af historiske statuer og figurer jeg også har med.You will be working on making a expressive statue. We will be carving in linden or alder which are both soft to carve. It is possible to chose one of two types of statues. Either one which start out as a quartered piece of wood. Or if you feel like i you can start with a whole piece of wood. The quartered pieces will be carved by knife only. The whole pieces will need to have a lot of material removed. So here you will also be working with chisels and axes. The fine details are made by knife and small chisels. 

The design is inspired by historic pieces found in archeological excavations. They can also be inspired by the stories of the norse gods where we will work with some of the special features that belongs to the different gods. I will bring models I've carved and you can work from these or the drawings and pictures of the historical figures. Skæftning af kniv /Knife handles
Snittekniven er nok den vigtigste komponent i vores værktøjskasse når vi skal snitte. Og ikke mange andre ting er mere tilfredsstillende end at kunne lave sin egen kniv. Design dit helt eget  knivskæfte, så det passer lige til dig og dine præferencer.
Vi arbejder i forskellige typer af løvtræ. Både bløde og lidt hårdere trætyper kan anvendes. Der er
forskellige fordele og ulemper ved de forskellige trætyper, det gennemgår vi inden I tager det  endelige valg om hvilken type træ jeres kniv skal laves af.
Vi arbejder med en meget gammel teknik man har kendt til helt tilbage til jernalderen, så den er altså omkring 2000 år gammel. Udgangspunktet er et stykke frisk træ hvor vi driver knivbladet ned i træet lidt som at slå et søm i et bræt. Under bearbejdelsen af skæftet vil træet tørre og trækkes sig sammen og holder derved fast i bladet så det sidder urokkeligt fast.
I kan selv medbringe et knivblad eller købe et af mig på workshoppen. Jeg har forskellige blade med i alle prisklasser.
Hvis der er tid tilovers, vil jeg vise hvordan I kan flette en skede af birkebark til at beskytte jeres nye kniv, så I ikke kommer til skade eller ødelægger det skarpe blad.


The carving knife is probably the most important tool when doing green woodwork. And few other things are as satisfactory as making your own knife. Design you own knife handle so it fits your exact needs. 
We will be working in different kinds of broadleaf wood. Both soft and a bit harder types can be used. There are pros and cons to the different types of wood and we will go through these so you can chose for yourself.
We will work with a very old tecnique which is known from the iron age, which means its around 2000 years old. It involves a piece of green wood which we will drive the knifeblade into, a bit like nailing a nail. As the wood dries it will shrink around the blade securing it in place.
You can bring your own knifeblade or buy one from me. I have different blades in all price ranges.
If there is any spare time we will weave birch bark sheath to protect your knife.

Peter Nyby

Peter Nyby 
Peter er oplært som stolemager hos Mike Abbott i 2015, en af de ledende eksperter indenfor grøn sløjd i Storbritannien. Peter var en del af projektet A Kind of British Folk Chair, som bestod af 40 håndlavede stole til Hospice Limfjord i Skive.


Peter has trained as a chairmaker with Mike Abbot in 2015. Mike is one of the leading experts in green woodworking in the UK. Peter was part of the project "A Kind of British Folk Chair", which involved making 40 handmade chairs for Limfjord Hospice in Skive. 

https://nordicwoodwork.dk/
https://www.facebook.com/Nordic-Wood-WorkTre-benet skammel
På denne workshop skal der laves skamler med træsæder.
Sædet skal formes fra en planke og der skal bores huller til ben. Benene formes og tilspidses så de passer i hullerne. Herefter laves der kiler i egetræ og benene bliver kilet fast.


Three legged stool
In this workshop you will be making a stool with a wooden seat.
The seat will be formed and the holes for the legs drilled. The legs are shaped and tapered so they'll fit. Then oak wedges are made and the legs are wedged in place. 


Achia Albin

Albin var med til den første snittefest og vi er meget glade for igen at kunne byde ham velkommen.
Albin bor i Uganda og lever af at lave stole og skamler.

Albin laver de karakteristike West Nile stole der har en unik konstruktion der er nedarvet igennem generationer og kun kendes fra det nordlige Uganda. Der benyttes hverken lim, søm eller skruer til at samle stolene. Stolene er i stedet spændet i en lidt for snæver samling som giver en umådelig stærk stol.
Video fra Albins "fabrik" i Uganda https://www.youtube.com/watch?v=14OOel5osxg

Albin was one of the workshopteachers at the first Snittefest and we are very pleased to welcome him back. Albin lives in Uganda and makes his living from making chairs and stools.
Albin makes the West Nile chair which has an unique construction which has been handed down for generations in Northern Uganda. The construction doesn't use any glue, nails or screws but is made up of only wood, willow (palm in Uganda) and string. 
 
Video from Albin's "factory" in Uganda https://www.youtube.com/watch?v=14OOel5osxg

torsdag den 13. februar 2020

Familieworkshop

Familieworkshops

I år har vi lavet et forløb for dem under 14 og voksne som har lyst til at være med.
Deltager man som voksen i familieworkshoppen koster det kun 450.- at deltage i snittefesten.

De tre workshopholdere vil være Snitte Mads, Balder Egholm og Hussain Skotte
Der skal snittes dyr, kuglebaner og hvad end Hussein finder på.

Snitte Mads
Mads er pensionist og brænder for andrem specielt børn, får den gode oplevelse at snitte. Opleve at man med en kniv kan
forvandle en rå pind til noget brugbart.
Mads havde i sommeren 2019 tre dage med snitteværksted for
børn og deres voksne på Himmelbjerget. Visit Skanderborg
skrev efter den første dag:
”Rigtig dejlig dag, hvor der var plads til fordybelse og ro, i det
gode håndværk. Der var også plads til den gode historie og til at
skabe bånd med de andre deltagere”.
Det er det der er Mads ønsker at medvirke til.
Mads har holdt snitteværksted med sine lokale spejdere flere
gange og det glæder jo sådan en gammel spejder som ham - igen
at være i spejderblusen
På den lokale skole har Mads undervist 4. klasse i snitteteknik og har været instruktør på et kursus for Håndværk og Design lærere i Østjylland. Det var rigtig godt, for så var der 10 lærere der ude på deres skoler kunne viderebringe glæden ved at snitte til en hel masse børn.
I Aarhus er der et rehabiliteringscenter for senhjerneskadede, og en ergoterapeut derfra, havde set nogle skeer og figurer jeg havde hængt op langs vores lokale trampestier. Nu snitter jeg skeer der bliver hængt op i træer og buske ved Centeret, hvor de bruges til genoptræning af opmærksomhed hos patienterne.
https://www.youtube.com/watch?v=KOW9g8qZx8k

Hussain Skotte
Hussain er inspireret af naturen og hans opvækst som bjergdreng i Indisk Himalaya. Han har mange års erfaring med undervisning og aktiviteter for børn i Indien. Hussain har de sidste 16 år arbejdet som pædagogmedhjælper og pædagog i danske institutioner og han har stået for snitte arrangementer for børn i mange forskellige sammenhænge. For Hussain er der næsten ligegyldigt hvilke materialer man har adgang til, har man et stykke træ og en kniv kan man snitte.

Balder Egholm
Balder har snittet det meste af sit liv og laver både snitteworkshops for børn og voksne der skal snitte med børn. Derudover er hans stuegulv ofte dækket af spåner og der ligger knive på hylder, i vindueskarme og alle vegne.
I workshoppen skal der leges med kugler og der skal snittes en masse forhindringer for kuglerne. Mon ikke også det bliver til et lille ræs i løbet af workshoppen.

fredag den 27. december 2019

Tanja Enevoldsen

Tanja Enevoldsen
Tanja har været vild med at snitte siden hun var lille. Tanja er håndværkslærer på Rudolf Steiner Skolen i Århus og er uddannet i træ og smedning fra Seminariet for Kunst og Håndværk i Kerteminde. Tanja har i de sidste 20 år undervist i træsløjd og andet håndværk.
Da Tanja blev introduceret for karvsnit var det en ny verden der åbnede sig. Det at kunne "tegne i træet", udskære lige det, der gør dit værk personligt.
At arbejde med træ er noget af det mest tilfredsstillende Tanja kan foretage sig. Og at undervise i træarbejde er den største glæde hun kan viderebringe.Karvsnit – Skureut - Mønsterskæring
På workshoppen vil Tanja introducere deltagerne til det at skære karvsnit, skureut (skære ud).
Karvsnit har fundet sted i alle kulturer, siden den første skar sit navn i barken på et træ. Siden tidernes morgen har mennesket udsmykket redskaber i træ, til hverdag og til fest.
Med kniv skal I udskære enkle eller mere komplicerede mønstre i træ. Sammen skal I arbejde med de traditionelle mønstre og også bruge tid på at udskære frie former og skrift.

Tanja Enevoldsen
Tanja has been carving since she was youg. Tanja is a handicraft teacher at the Waldorf School in Aarhus and has taken an education in wood and blacksmithing. Tanja has been teaching woodwork and other handicrafts for the past 20 years.
When Tanja was introduced to chip carving a new world opened up. To be able to "draw in wood", carve just what makes the piece your own.
Woodwork is one of the most fulfilling things Tanja can do. And to teach woodwork is the greatest joy to pass on.


Chip carving - pattern carving
In this workshop Tanja will introduce the participants to chip carving.
Chip carving can be found in all cultures since the first person carved their name into the bark of a tree. Since the time in remembrance people have been decorating their treen, everyday and more festive objects.
Using a knife you will be carving simple or more complicated patterns in wood. Toghether you will be working with traditional patterns and also use some time of free patterns and letters/numbers.

Pet Quebec

Per Quebec er 58 år og kommer fra Ribe. Per har drejet i træ i ca. 30 år og han har snittet i ca. 5 år.

https://www.youtube.com/user/vilbec


Gnomer
I denne workshop skal I snitte de karakteristiske gnomer fra tørt lindetræ

Per Quebec 
Per is 58 and from Ribe. He has been turning wood for 30 years and have been carving for the past 5 years.
Gnomes
In this workshop you will be carving the charactaristic gnomes from dry lindenwood.Jens Katballe

I den kommende tid vil vi introducerer de forskellige workshopsholdere og workshops man kan vælge til Snittefest 2020.  (ENGLISH BELOW)

JENS KATBALLE
Vi er meget glade for endnu en gang at have Jens Katballe som workshopholder. Jens vil have to workshops og en demonstration/spot.
Jens Katballe er efterskolelærer med håndelag og hang til traditionelt håndværk. Hans viden, interesse og erfaring med træ er langsomt akkumuleret siden han som teenager lærte at snitte skeer af sin morfar.
Jens arbejder med mange forskellige aspekter af træhåndværk lige fra smedning af værktøj, små snitteprojekter til møbelproduktion – alt sammen med stor fokus på æstetik og funktionalitet.
https://www.instagram.com/katballehandcraft/
https://jensgk.wixsite.com/jensgkØksedemonstration - spot
Jens vil demonstrere brug af økse på forsvarlig vis og viser hvordan
ham fremstiller et emne til en træske (en ’spoonblank’).
Under demonstrationen vil Jens fortælle om sikkerhed, valg af
økser, vedligehold af værktøj, huggeblokkens funktioner og
detaljer.
Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Jens introducerer spottet  https://www.youtube.com/watch?v=VCW-VLl-FGA


Skål drejet på vippelad - 6 timer - avanceret
I workshoppen skal vi arbejde med de grundlæggende processer i arbejdet med skåledrejning på vippelad. Vi skal arbejde på emner jeg har forberedt som skal bearbejdes med økse og derefter drejes på vippelad med drejekroge. Du får en grundlæggende forståelse for arbejdet med skåle på
vippelad samt drejekroge og kommer forhåbentligt hjem med en færdig træskål.

Du kan både deltage som begynder og øvet, men det er en stor fordel at have en grundlæggende forståelse for skærende værktøj og træets struktur.

Jens introducerer workshoppen https://www.youtube.com/watch?v=DH0sR96CgVgSkeer - 3 timer - begyndere
I workshoppen får du en indføring i den grundlæggende arbejdsgang samt æstetik og funktion vedrørende spiseskeer eller små serveringsskeer.
Du lærer de forskellige knivgreb og får kyndig vejledning i de forskellige processer og arbejdsgange ved fremstilling af træskeer med kniv.
I workshoppen arbejder vi med kniv og skekniv på emner som jeg har forberedt med økse og skal således ikke arbejde med økse. Ønsker du at vide mere om processerne i øksearbejdet på skeer kan du se mit spot om økser på snittefesten.

Jens introducerer sin workshop https://youtu.be/eme9OqbL9tgENGLISH

Jens Katballe
Jens Katballe is a continuationschool teacher with a keen interest in traditional handicraft. His knowledge and experience with wood has been accumulating since he, as a teenager, started carving spoons with his grandfather.
Jens works with many aspects of woodwork, from forging tools, small whittling projects and to furniture - always with a great emphasis on estetics and function.
https://www.instagram.com/katballehandcraft/
https://jensgk.wixsite.com/jensgkAxedemonstration - spot
Jens will demonstrate how to use an axe in a responsible way and show how to axe out spoonblanks.
During the demonstration Jens will go through safety, choosing the right axe, maintaince of the tool, the function of the chopping block and other details.
There will be plenty of opportunity to as questions during the demonstration.


Bowls turned on a polelathe - 6 hours - advanced
In this workshop you will work on the fundamental processes of bowlturning on a polelathe. You will work on bowlblanks that Jens has prepared. These will need some axework and afterwards you will turn them using hookknives. You will get a fundamental understanding of the work with the bowls and the tools and hopefully you can return with a finished spoon.Spoons - 3 hours - beginners
In this workshop you will be introduced to the fundamental workprocess as well as estetics and function when carving eatingspoons and smaller servingspoons.
You will learn the different knife tecniques and get guidance through the different parts of carving the spoon.
In the workshop you will work with a knife and a spoonknife. Jens will have prepared the spoonblanks with an axe, this will not be part of the workshop. If you want to learn more about the axing out Jens will make two demonstrations on this during Snittefest. 

torsdag den 12. december 2019

Bo Nielsen

Bo Nielsen              English below
Bo er selvlært sløjder og elsker at snitte i friskt træ, med en forkærlighed for krympedåser.

https://www.facebook.com/snikkarbo/
https://www.instagram.com/snikkarbo/


Krympedåser
I denne workshop vil deltagerne lære at lave sin egen krympedåse med udgangspunkt i et friskt grenstykke af enten birk eller rødel. Der bliver arbejdet med sav, sneglebor, huljern, snittekniv. Bunden bliver lavet i tørt træ og tilpasses så den sidder løst i grenstykket. Ved efterfølgende tørring ”krymper” det friske træ omkring bunden (det tørre træ), som derved sætter sig fast.Bo Nielsen
Bo is a selfthought sloydperson and loves to work with green wood. Bo has a special interest in making shrink pots.

https://www.facebook.com/snikkarbo/
https://www.instagram.com/snikkarbo/


Shrink pots
I this workshop the participants will learn to make their own shrink pots using green pieces of birch or alder. You will be working with saws, augers, chisels, carvingknives.
The bottom will be made from seasoned wood and shaped to fit losely in the green piece of wood. When the pot dries the green wood will shrink around the bottom and thereby fixing it in place.

onsdag den 11. december 2019

Lars Rødtnes

English below

Lars Rødtnes 
Lars bor med sin familie i nærheden af Kolding. Lars arbejder som pædagog og naturvejleder i organisationen Nordhøj. Han har snittet skeer i flere år og ofte med meget fine udsmykninger.
www.skemageren.dk
instagram: nord_Roedtnes_woodcraft
facebook: skemageren

Kolrosing
Kolrosing er en måde at lave mønstre på sine træting ved at ridse og give ridserne farve.
I denne workshop vil vi først arbejde med selve teknikken “kolrosing” og prøve os frem med simple mønstre som alle kan være med til. Derefter vil der være plads til at udfordre sin kreativitet med mere krævende mønstre. Hvis du har en ske eller andet du ønsker at få et mønster på, er der her mulighed for det.


Kuksa 
Kuksa er en slags trækop der har sin oprindelse hos det samiske folk.
I workshoppen skal der med økse og kniv arbejdes frem til en kuksa. Der skal startes med et helt stykke træ som så arbejdes frem til en kuksa der vil være klar til tørring. Undervejs vil der være plads til en masse spørgsmål og demonstrationer.


Lars Rødtnes                (English)
Lars lives with his family outside Kolding in Jutland. Lars works as a pedagogue and a nature guide. Lars has been carving spoons for several years, often with intricate decorations.
www.skemageren.dk
instagram: nord_Roedtnes_woodcraft
facebook: skemagerenKolrosing 
Kolrosing is a way to decorate ones wooden things by scratching the piece and colour in the scratches.
In this workshop you will first work with tecnique "kolrosing" and try out simply patterns which everyone can follow. Afterwards there will be the opportunity to use ones creative side with more demanding patterns. If you have a spoon or something else that you want to decorate this is also an opportunity for that.Kuksa
Kuksa is a wooden cup which originates from the sami people of northern Scandinavia.
In the workshop you will be working with axe and knife to make the kuksa. You will be starting with a whole piece of wood and working towards a kuksa which will be ready for drying. During the workshop there will be time for plenty of questions and demonstrations.Workshopholdere 2020

Så begynder programmet til den næste snittefest at falde på plads.
Vi vil i den kommende tid begynde at introducerer de forskellige workshops og workshopholdere.
Når vi er helt på plads vil vi åbne for salget af billetter, men man kan jo godt ønske sig en i julegave på forhånd.
Vi glæder os til at se jer i pinsen 2020 - 29.-31. maj
The program for 2020 snittefest is beginning to fall into place.
In the coming while we will introduce the workshops and workshopteachers.
When everything is finalized we will open for the ticketsale, but you could already wish for a ticket as a Christmas present.
We look forward to welcome you during Whitsun 2020 - 29th-31st of May


torsdag den 20. juni 2019

Snittefest 2020

Så skal der allerede sættes kryds i kalenderen
Snittefest 2020 bliver i pinsen 29.-31. maj
Vi glæder os til at se jer og håber at i vil dele vores facebookopslag https://www.facebook.com/snittefest/
og fortælle jeres venner og bekendte om Snittefesten

It is once again time to set an X in your calendar.
Snittefest 2020 will take place over Whitsun 29th-31st of May.
We look forward to welcoming you and hope you will share our facebookposts https://www.facebook.com/snittefest/
and tell your friends and acquaintances about Snittefest.

fredag den 14. juni 2019

Hvis man nu har glemt hvad der skete på årets snittefest kan man gå ind på https://snittefest.blogspot.com/p/2019.html og både læse, se billede og et par film.

If you have forgotten what happened on this years snittefest you can go to the page https://snittefest.blogspot.com/p/2019.html and read, look at the pictures and watch a few videos. 

mandag den 10. juni 2019

Vi takker for endnu en fantastisk snittefest. Vi havde gode workshops, ihærdige og arbejdsomme deltagere, rigtig god stemning og også en smule solskin.
Vi ses næste gang.